Disclaimer

© Disclaimer

Deze website is eigendom van Aëro Club Brugge vzw.

Aero Club Brugge verleent de website bezoeker het recht om de materialen op onze site uitsluitend voor niet-commercieel en eigen gebruik weer te geven. Niettegenstaande de zorg die we aan onze website besteden, wordt de informatie aangereikt zonder enige garantie ten aanzien van de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of eventuele inbreken tegen het intellectuele eigendomsrecht. De informatie kan eventueel niet meer overeenkomen met de meest recente gegevens en wordt zonder enige verbintenis onzertwege louter ter informatieve titel gegeven.

Alle product- of bedrijfsnamen, logo's en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.

Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel te informeren. Aero Club Brugge is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de betreffende informatie, op welke wijze die ook beschikbaar wordt gesteld. U maakt dus gebruik van deze links op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

In zoverre Aero club Brugge hierdoor geen schade kan oplopen is het toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar onze site.

Ieder geschil met betrekking tot deze site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Aero Club Brugge gevestigd is, bevoegd.