Privacy

Privacybeleid Aero Club Brugge
Geplaatst: 29 mei 2018.

Persoonsgegevens die we verzamelen
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die rechtstreeks of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Gegevens die geanonimiseerd of geaggregeerd zijn, zodat deze niet meer kunnen worden gebruikt om een specifieke natuurlijke persoon te identificeren, hetzij in combinatie met andere informatie hetzij anderszins, beschouwen we niet als persoonsgegevens. We verzamelen persoonsgegevens van u wanneer u onze Diensten gebruikt.

We verzamelen persoonsgegevens van u die u gebruikt wanneer u: onze Diensten gebruikt, zich inschrijft voor een account bij ons, ons informatie verstrekt via een webformulier, uw account bijwerkt of er gegevens aan toevoegt, oplossing van geschillen of wanneer u op andere wijze met ons communiceert. Sommige persoonsgegevens, zoals gegevens die u identificeren, zijn noodzakelijk om akkoord te gaan met onze Gebruiksvoorwaarden. De verstrekking van alle overige persoonsgegevens is vrijwillig, maar kan vereist zijn om gebruik te kunnen maken van onze Diensten. We kunnen ook persoonsgegevens uit andere bronnen verzamelen, zoals hieronder wordt beschreven.

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u onze Diensten gebruikt of zich inschrijft voor een account bij ons
● Identificerende gegevens zoals uw naam, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen, wanneer u zich inschrijft voor een account bij ons.
● Andere gegevens die u genereert, of die horen bij uw account en uw gebruik van de website, applicaties, diensten en tools.
● Financiële gegevens (zoals creditcard- of bankrekeningnummers) in verband met een transactie.
● In sommige gevallen kunt u worden gevraagd, wanneer u onze Diensten gebruikt, uw leeftijd, geslacht, interesses en favorieten te verstrekken.
● U kunt ons ook andere informatie verstrekken door middel van een webformulier, door uw account bij te werken of er gegevens aan toe te voegen, in het kader van de oplossing van geschillen of wanneer u op een andere wijze met ons communiceert over onze Diensten.
● Aanvullende gegevens, indien we uit hoofde van toepasselijke nationale wetgeving vereist of bevoegd zijn om deze te verzamelen en te verwerken om u te identificeren of uw identiteit te verifiëren, of om de gegevens te controleren die we hebben verzameld.

Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen wanneer u onze Diensten gebruikt of zich inschrijft voor een account bij ons
● We verzamelen informatie over uw interactie met onze Diensten en uw communicatie met ons.
● Computer- en verbindingsgegevens zoals statistieken over uw paginaweergaven, verkeer van en naar de sites, verwijzings-URL’s, uw IP-adres.
● Voor persoonlijke gegevens zie de diverse gevallen beschreven hieronder.

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken
We gebruiken uw persoonsgegevens om onze Diensten te leveren en te verbeteren, om u een gepersonaliseerde ervaring op onze sites te bieden, contact met u op te nemen over uw account en onze Diensten, u klantenservice te leveren, u gepersonaliseerde advertenties en marketing te bieden en om frauduleuze of illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen, te onderzoeken en de gevolgen ervan te beperken.

We gebruiken de persoonsgegevens die we van u verzamelen voor uiteenlopende zakelijke doeleinden en op basis van verschillende rechtsgronden voor verwerking. Hieronder volgt een overzicht van hoe en op basis van welke rechtsgrond we uw persoonsgegevens gebruiken.

We gebruiken uw persoonsgegevens om een overeenkomst met u na te komen en u onze Diensten te leveren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om uw vitale belangen te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn:
● Om u toegang verstrekken tot onze Diensten (met name zodat content kunt plaatsen en beheren), in het kader van accountbeheer, het exploiteren, meten en verbeteren van onze Diensten, het veilig en operationeel houden van onze Diensten en het aanpassen van sitecontent met objecten en Diensten die u mogelijk interessant vindt op basis van handelingen die u uitvoert.
● Om u toegang te geven tot onze berichtenfunctie en overige functies.
● Om contact met u op te nemen over uw account, om problemen met uw account op te lossen, een geschil op te lossen, verschuldigde kosten of bedragen te innen of anderszins om klantenservice te bieden.
o Wanneer we voor doeleinden zoals hierboven beschreven contact met u opnemen, kunnen we dat doen via e-mail, telefoon, SMS-berichten, post en mobiele pushberichten.
● Om u andere diensten bieden waarom u hebt verzocht, zoals beschreven wanneer we de gegevens verzamelen.
● Om fraude, beveiligingsinbreuken of andere mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken of de gevolgen ervan te beperken.
● Om onze Gebruiksvoorwaarden, deze privacyverklaring of ander beleid, toepasselijke nationale wetgeving en eventuele overeenkomsten die we met u hebben uit te voeren.

We gebruiken uw persoonsgegevens om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen op voorwaarde dat uw rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan deze belangen. We hebben controlemaatregelen ingesteld om onze belangen af te wegen tegen uw rechten. Deze omvatten:
● Onze Diensten verbeteren, bijvoorbeeld door informatie te bekijken over vastgelopen of gecrashte pagina's bij gebruikers, zodat we problemen kunnen opsporen en oplossen en u een betere ervaring kunnen bieden.
● Contact met u opnemen via e-mail, telefoon of post om u coupons, kortingen en speciale acties aan te bieden, uw mening te vragen door middel van onderzoek of vragenlijsten en u te informeren over onze Diensten, zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving.
● Contact met u opnemen over zaken betreffende openbaar beleid of andere actuele evenementen, die verband houden met uw vermogen onze Diensten te gebruiken. Dit kan een uitnodiging omvatten om een petitie te tekenen, een brief, een telefoongesprek of andere soorten campagnes in verband met openbaar beleid.
● Gerichte marketing, service-updates en speciale acties aanbieden op basis van uw communicatievoorkeuren.
● De informatiebeveiliging van onze site en mobiele toepassingen bewaken en verbeteren.

We mogen uw persoonsgegevens met uw toestemming gebruiken voor het volgende:
● Marketing aan u aanbieden via telefoongesprekken, e-mail of SMS-berichten.
● Marketing van derden aan u aanbieden.
● Advertenties van derden aanpassen die u mogelijk op websites van derden ziet.
● Uw exacte geolocatie gebruiken om op locatie gebaseerde Diensten aan te bieden.

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken.
We kunnen technologieën gebruiken die worden beschouwd als geautomatiseerde besluitvorming of profilering. We nemen geen geautomatiseerde besluiten over u die u aanmerkelijk treffen, tenzij een dergelijk besluit noodzakelijk is als onderdeel van een overeenkomst die we met u hebben, we uw toestemming hebben of we wettelijk verplicht zijn dergelijke technologie te gebruiken.

Uw keuzes over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken
U hebt keuzes met betrekking tot de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken om met u te communiceren, u marketinginformatie te sturen, u aangepaste en relevante advertenties te tonen en of u ingelogd wilt blijven bij uw account.

Communicatievoorkeuren
U kunt in uw ACB Persoonlijke Pagina. bepalen via welke methoden we contact met u kunnen opnemen. U kunt daar ook kiezen welke nieuwsbrieven en speciale acties u wilt ontvangen.

Marketing
Als u geen marketingberichten van ons wilt ontvangen, kunt u zich afmelden met de link in de e-mail die u hebt ontvangen, uw marketingvoorkeuren wijzigen in uw ACB Persoonlijke Pagina, uw communicatievoorkeuren aangeven op de manier die in de rechtstreekse communicatie van ons wordt beschreven, of contact met ons opnemen. Vergeet niet dat we uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden verkopen of verhuren of deze op enige andere wijze aan derden verstrekken voor hun marketingdoeleinden.

Manieren waarop u uw persoonsgegevens kunt inzien, beheren en corrigeren
We respecteren uw recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw rechten om deze te corrigeren, om verwijdering ervan te verzoeken of ons te vragen ons gebruik ervan te beperken, zoals vereist door toepasselijke wetgeving. We nemen ook maatregelen om te zorgen dat de persoonsgegevens die we verzamelen, juist en bijgewerkt zijn.
● U hebt het recht te weten welke persoonsgegevens we over u hebben
● We verschaffen u op verzoek een kopie van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat
● Als uw persoonsgegevens niet kloppen of onvolledig zijn, hebt u het recht ons te vragen deze bij te werken
● U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens
● U kunt ons ook vragen uw persoonsgegevens te wissen of ons gebruik ervan te beperken, maar dat recht is afhankelijk van toepasselijke wetgeving en kan gevolgen hebben voor uw toegang tot sommige van onze Diensten

Inzage, correctie en wissing van uw persoonsgegevens
U kunt de meeste van uw persoonsgegevens bekijken, controleren en wijzigen door in te loggen bij uw account. Werk uw persoonsgegevens direct bij als deze veranderen of niet kloppen. Houd er rekening mee dat als u een openbaar bericht plaatst, u deze mogelijk niet meer kunt wijzigen of verwijderen.
Wij respecteren elk wettelijk recht dat u mogelijk hebt om uw persoonsgegevens in te zien en deze te wijzigen of te verwijderen. Als u om inzage wilt verzoeken en wilt weten of hieraan kosten zijn verbonden, indien toegestaan door toepasselijke nationale wetgeving, kunt u contact met ons opnemen. Als u een wettelijk recht hebt om inzage te verzoeken of te verzoeken om wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunnen we in bepaalde gevallen en in overeenstemming met toepasselijke nationale wetgeving die toegang toch onthouden of toch weigeren uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen.
Als u verzoekt dat we stoppen met de verwerking van sommige of al uw persoonsgegevens of als u uw toestemming (indien van toepassing) voor ons gebruik of onze verstrekking van uw persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden intrekt, zijn we mogelijk niet in staat u alle Diensten en klantenservice te bieden die aan onze gebruikers worden aangeboden en die op basis van deze privacyverklaring en onze Gebruiksvoorwaarden worden toegestaan.
Op uw verzoek sluiten we uw account en stoppen we met het weergeven van uw persoonsgegevens zodra dat redelijkerwijs mogelijk is, afhankelijk van uw accountactiviteit en in overeenstemming met toepasselijke nationale wetgeving.

Hoe we uw persoonsgegevens kunnen delen
We kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan anderen. Verstrekking kan vereist zijn om u toegang te kunnen bieden tot onze Diensten, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren, om frauduleuze of illegale activiteiten in verband met onze Diensten te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en de gevolgen ervan te beperken. We proberen de hoeveelheid persoonsgegevens die we verstrekken zo veel mogelijk te beperken tot wat rechtstreeks relevant en noodzakelijk is voor het specifieke doel. Zonder uw toestemming verkopen of verhuren we uw persoonsgegevens niet en maken we verstrekken ze niet op enige andere wijze aan derden voor hun marketing- en advertentiedoeleinden.

We kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verstrekken aan de volgende partijen:
Militairen, overheid en andere officiele instanties:
● Helpen mogelijk frauduleuze en illegale activiteiten, schendingen van onze Gebruiksvoorwaarden en gegevensbeveiligingsinbreuken op te sporen, te onderzoeken, te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken
● Aangepaste advertenties aan u tonen
● Hun producten, sites, toepassingen, diensten, tools en marketingcommunicatie verbeteren.

Externe aanbieders van websites, toepassingen, diensten en tools:
● Die onze partners zijn volgens onze Gebruiksvoorwaarden, zodat ze u aanbiedingen en de content ervan kunnen publiceren of ermee kunnen adverteren op hun websites of in hun toepassingen, diensten en tools. Als we persoonsgegevens aan externe aanbieders verstrekken met de content van door u geplaatste advertenties, gebeurt dat alleen op basis van een overeenkomst die het gebruik van dergelijke persoonsgegevens door de externe aanbieder beperkt tot verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met ons, en wordt de externe aanbieder verplicht beveiligingsmaatregelen te treffen met betrekking tot dergelijke gegevens. Externe aanbieders mogen persoonsgegevens die in uw advertenties zijn opgenomen niet verkopen, verhuren of op enige andere wijze overdragen aan derden.

Rechtshandhavingsinstanties, in het kader van gerechtelijke procedures en voor zover toegestaan door de wet
● Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, onze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren, het eigendom of de veiligheid van personen te beschermen.
● Aan rechtshandhavings- of overheidsinstellingen of bevoegde derden, naar aanleiding van een geverifieerd verzoek of gerechtelijke procedure in verband met een strafrechtelijk onderzoek of een beweerde of vermoede illegale activiteit of enige andere activiteit die leidt tot aansprakelijkheid voor ons, u of een van onze andere gebruikers. We verstrekken uitsluitend gegevens die we relevant achten voor het onderzoek.
● Aan kredietbureaus of bureaus die zijn geautoriseerd door toepasselijke nationale wetgeving.
● Aan derden die betrokken zijn bij een gerechtelijke procedure, als zij ons een dagvaarding, gerechtelijk bevel of vergelijkbare juridische grond verschaffen, of als wij te goeder trouw menen dat de verstrekking van informatie aan hen noodzakelijk is om dreigend lichamelijk letsel of financieel verlies te voorkomen, of om vermoede illegale activiteit te melden.

Wijziging van eigendom
Als wij fuseren met of worden overgenomen door een ander bedrijf, kunnen we gegevens met hen delen in overeenstemming met onze internationale privacynormen. Als dat gebeurt, eisen we dat de nieuwe, gecombineerde entiteit zich houdt aan deze privacyverklaring met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als we van plan zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor doelen die niet in deze privacyverklaring worden genoemd, ontvangt u vooraf bericht over de verwerking van uw gegevens voor de nieuwe doelen.

Hoe we uw persoonsgegevens bewaren
We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de Diensten te bieden waarom u hebt verzocht of voor andere belangrijke doeleinden, zoals het voldoen aan onze juridische verplichtingen, het oplossen van geschillen en het uitvoeren van ons beleid.

De specifieke bewaartermijn van persoonsgegevens is vastgelegd in onze bewaarschema's voor documentatie. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren kan sterk uiteenlopen, afhankelijk van de context van de Diensten die we aanbieden en van onze wettelijke verplichtingen. De volgende factoren zijn vaak van invloed op de bewaartermijn:
● Hoe lang zijn de persoonsgegevens nodig om onze Diensten aan te bieden? Dit omvat zaken zoals het onderhouden en verbeteren van de prestaties van onze producten, het veilig houden van onze systemen en het onderhouden van goede zakelijke en financiële documentatie. Dit is de algemene regel die de basis vormt van onze bewaartermijn voor gegevens.
● Zijn de persoonsgegevens gevoelig? In dat geval is een kortere bewaartermijn meestal gepast.
● Heeft u toestemming gegeven voor een langere bewaartermijn? In dat geval bewaren we de gegevens zo lang als u hebt geaccepteerd.
● Zijn we wettelijk, contractueel of anderszins verplicht uw persoonsgegevens te bewaren? Voorbeelden kunnen zijn wetgeving omtrent het verplicht bewaren van gegevens in het van toepassing zijnde rechtsgebied, overheidsinstructies om gegevens te bewaren die relevant zijn voor een onderzoek of persoonsgegevens die worden bewaard in verband met een gerechtelijke procedure.
Als we uw persoonsgegevens niet meer hoeven te bewaren, verwijderen we deze op een veilige manier, in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren en verwijderen van gegevens.
We beveiligen uw persoonsgegevens met behulp van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de kans op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, verstrekking en wijzigingen te minimaliseren. Onze waarborgen omvatten bijvoorbeeld firewalls en gegevensversleuteling, fysiek toegangsbeheer bij onze datacenters en autorisatiebeheer voor informatietoegang. Als u denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, neemt u dan contact op met ons.

EU General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming)


Volgende data betreffende persoonsgegevens worden bijgehouden:
1.Kandidaat leden
Naam, voornaam, e-mail, adres, geboortedatum, GSM nummer, ID kaart nummer*, keuze type lidmaatschap, keuze info e-mails, persoonlijk bericht.
Als vzw is men verplicht een ledenbestand bij te houden.
*ID kaart nummer wordt aanvullend bijgehouden omdat dit ons opgelegd wordt door de militaire overheid.

2.Leden (steun of full)
Aanvullend worden de nummers van de medische en (oefen-)vliegvergunning bijgehouden evenals de geldigheidsdatum.
De laatste inlogdatum van de leden op de website wordt tevens bijgehouden.
Leden met bijzondere toegang op de website: daarvan wordt bijgehouden wanneer en welke pagina zij bezochten (om misbruik te voorkomen of voor foutenanalyse).

3.Inschrijvingen PF1D
Identificatiegegevens en contactgegevens worden bijgehouden evenals datum van inschrijving PF1D. Deze gegevens dienen te worden bijgehouden teneinde te controleren of iemand zich in het verleden reeds inschreef voor PF1D.

4.Skylegs
Ieder lid heeft een account met identificatie gegevens (naam, voornaam) en contactgegevens (adres, e-mail, gsm nummer). Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de facturatie van de producten (oa vluchten). Verder worden de boekingen van de vliegtuigen met de leden bijgehouden dit in geval van betwistingen van vluchten/vlieguren.

5.Oud-leden
De gegevens van verlopen lidmaatschappen worden gearchiveerd. Deze worden niet meer actief gebruikt maar zijn nodig voor enerzijds geschiedkundige opzoekingen (Oud leden, aantal leden per jaar, groei ledenaantal) of voor gerechtelijke procedures.

De gegevens worden bijgehouden in een elektronische databank, worden afgeschermd, worden enkel intern gebruikt. De gegevens met betrekking tot de planning en facturatie van de vluchten worden door skylegs bijgehouden.
Enkel statistieken (aantal vlieguren) die volledig geanonimiseerd zijn kunnen extern worden gedeeld met bijvoorbeeld VVMV.
Kandidaat-, oudleden of leden hebben het recht hun gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen door ons te contacteren op info@aeroclub-brugge.be indien dit niet strijd is met de vigerende wetgeving, onze statuten, RIO of algemene voorwaarden waarmee zij zich akkoord verklaren of verklaard hebben.