top of page

Privacy & Algemene Voorwaarden

Contactgegevens:
https://www.aeroclub-brugge.be
Maatschappelijke zetel:Driesstraat 23 9910 Aalter Belgie
Vestigings zetel:Drongengoedweg poort4 9910 Ursel Belgie
telefoon +32 9 374 25 75.

Het bestuur is de Functionaris Gegevensbescherming van Royal Aero Club Brugge en is te bereiken via info@aeroclub-brugge.be

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Royal Aero Club Brugge verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
(o.a. inschrijvingsformulieren, invul-en contactformulieren,persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …)op onze website.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aeroclub-brugge.be , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Royal Aero Club Brugge verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of Evenements 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Royal Aero Club Brugge verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming:
Royal Aero Club Brugge wijst alle verantwoordelijk af op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Royal Aero Club Brugge) tussen zit.vb media,facebook,instagram,en dergelijke

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Royal Aero Club Brugge bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn,onbeperkt van persoonsgegevens: Tenzij op aanvraag via mail .Of ander middel van communicatie

Delen van persoonsgegevens met derden:
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen.Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
Royal Aero Club Brugge deelt uw persoonsgegevens niet met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Royal Aero Club Brugge blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Auteursrechten:
Hierbij geeft u de toelating aan Royal Aero Club Brugge om fotos,film en dergelijk te mogen publiceren op website.u heeft het recht om de dit te laten verwijderen door een melding te doen via info@aeroclub-brugge.be

Voeg hier een tabel toe met: de categorie waar derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.Delen van persoonsgegevens is enkel voor intern administratie en communicatie,deelname evenementen bevestiging.
Royal Aero Club Brugge verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Zie voor een toelichting: https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/bescherming_persoonsgegevens

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons ACB en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aeroclub-brugge.be

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevens overdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@aeroclub-brugge.be
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. uw pasfoto, Dit ter bescherming van uw privacy. Royal Aero Club Brugge zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Royal Aero Club Brugge gebruikt alleen technische en functionele cookies,analytische en tracking cookies.die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag op de website RACB bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Royal Aero Club Brugge neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@aeroclub-brugge.be

Betaalde Evenement:

Door onvoorziene omstandigheden  (vb Weer,technisch probleem,en dergelijke) zullen de theorie Piloot voor 1 dag dezelfde dag doorgaan maar kunnen de vluchten op latere tijdstip(dag) afgesproken worden met de verantwoordelijke van het Evenement

De inschrijving is definitief bij ontvangst van de overschrijving op onze rekening BE33 0018 1278 9146 Dit uiterlijk op de aangeduide datum zoals vermeld op de aangekondige website Evenement Pagina.
Bij beperkte aantal deelname Evenementen verzoeken wij RACB dit zo spoedig mogelijk een overschrijving te verrichten dit om alles in goede banen te leiden (spam,valse inschrijvingen etc te vermijden)

Royal Aero Club Brugge kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste versie is beschikbaar op de website. De laatste wijziging gebeurde op 28/04/2023

bottom of page