top of page

HISTORIEK

1966 - oktober

1967- februari

1967 - augustus

1967 - oktober

1968 - juni

1969 - maart

1972 - April

1977 - maart

1984

ACB 15 jaar

2001

1971 - 1972

2007

2011

2014

2015-2019

2019

Aanleiding

De vooroorlogse vliegclub Avia moest noodgedwongen stopgezet worden. Op 15 oktober 1966 vond een eerste vergadering plaats die opnieuw over een vliegclub sprak. Aanwezige partijen waren het gemeentebestuur van Sint Michiels en de West-Vlaamse Economische Raad. Er was immers veel belangstelling van zowel private als van openbare kant voor de oprichting van een vliegclub. De openbare instellingen maakten later duidelijk dat ze zelf geen initiatief zouden nemen.

Oprichting "Vliegclub Brugge Zeemeeuw"

Op 14 februari 1967 stichtte ex luchtmachtofficier Ir. Frank Denis de eerste naoorlogse Brugse vliegclub, de “Vliegclub Brugge Zeemeeuw.” De vliegclub was een unicum in België en startte met 6 stichtende leden maar zonder vliegveld of  vliegtuig. Aanvankelijk had men het idee om het zweefvliegen te beoefenen maar het bleef bij enkele testvluchten.  Tijdens de eerste maanden van 1967 werden luchtdopen met motorvliegtuigen georganiseerd te Oostende.  De club gaf enkel wat brochures uit en bezat geen vliegveld of vliegtuig.

OO-TOT, het eerste vliegtuig

Op 5 augustus 1967 werd het eerste eigen lesvliegtuig in gebruik genomen, de Morane-Saulnier MS.880B Rallye Club OO-TOT.  Er werd gevlogen te Gent/Sint-Denijs-Westrem. Commandant Firefijn was de eerste monitor, die kort daarna bijgestaan werd door de Heer Louwick die nog lang als monitor in Brugge zou blijven.

Type:

Bemanning:

Passagiers:

Afmetingen:

Gewicht: 

Eerste gebouwd:

Aantal gebouwd:

SOCATA Rallye 100pk

1

3

(lengte) 7.24 m (spanwijdte) 9.74 m (hoogte) 2.80 m

(leeg) 570 kg (mtow) 1050 kg

1959

+- 3300

Vliegbasis Ursel (EBUL)

Op 23 oktober 1967 kreeg de Brugse vliegclub Zeemeeuw als eerste in België een concessie voor het gebruik van een NAVO-vliegveld voor het sportvliegen. De concessie stond op naam van Frank Denis. 

Clubhuis op wielen

Op 10 juni 1968 werd een caravan aangekocht als Clubhuis en op Ursel geplaatst. Dit diende mobiel ingericht te zijn omdat het vliegveld nog steeds als reserve gebruikt werd door de Belgische luchtmacht. Er werd geëxperimenteerd in zweefvliegen. De groei van de vliegclub zorgde voor grote financiële en organisatorische druk bij de kleine kern van bestuursleden. De verruiming van het bestuur en het vastleggen van de statuten onder de vorm van een v.z.w. bleken noodzakelijk voor het verder bestaan van de club.

Officiële publicatie in het staatsblad

Op 27 januari 1969 werd de Vereniging ter bevordering van de luchtvaart gesticht

Op 20 februari 1969 verschenen de statuten ervan in het staatsblad.

Op 3 maart 1969 werd v.z.w. Aero-Club Brugge gesticht als samenstelling van bovenstaande vzw met Vliegclub Brugge Zeemeeuw

Vloot

OO-RDC Aeronca

OO-AKB Morane Rallye 150 pk

OO-MRB Morane Rallye 150 pk

Nieuwe voorzitter

De nieuwe voorzitter dhr. Theo Biesemans is verkozen op 17 april 1972.

Flor en Jacques Stollenwerk zorgen voor de piloten in het Clubhuis, in de lucht alsook voor het onderhoud en toezicht op de vliegtuigen. Ondertussen heeft de club 80 vliegende leden.

Opnieuw wordt er met gehuurde Morane vliegtuigen gevlogen die nu reeds hun reputatie als goede en veilige vliegtuigen bij Aero Club Brugge voldoende hadden bewezen.Er wordt gevlogen met de OO-BKM en OO-ONO.

Vloot

Voor het eerst wordt door een kern van de oudste leden bijgedragen tot de financiering van een eigen vliegtuig en in april 1972 vervoegt in eigen bezit

In al die jaren kende de club een voortdurende explosie en werden het bestaande clubhuis (of bar), radiowagen, loods uitgebreid met een eigen benzine- wagen, een uitbreiding van de loods, de aanleg van elektriciteit en het plaatsen van een radiozendinstallatie, en watertoevoer die allen hebben bijgedragen tot het uitbouwen van een van nul gestarte vliegclub

Eerste internationale vliegmeeting

Aero Club Brugge
De pleinoverste kreeg de beschikking over een aparte radiowagen en een interventievoertuig voor de inspectie
van het vliegveld en de begeleiding van de vliegtuigen.
Evenementen voor groot en klein
In 1977 werd de eerste van een reeks succesvolle internationale vliegmeetings georganiseerd .
Omdat de nieuwe te respecteren normen voor de beveiliging van het publiek niet langer konden
worden gerespecteerd, werd later besloten geen meetings meer te organiseren te Ursel.
De missie van Aero Club Brugge is de kleine luchtvaart te promoten en toegankelijk te maken voor iedereen. Dat doen we dus nu reeds 45 jaar. Wij staan open voor iedereen, groot en klein die interesse heeft voor de luchtvaart, ongeacht rang of stand.

ACB 15 jaar bestaan

ACB 40 jaar bestaan

ACB introduceert Piloot voor 1 dag

ACB viert 90 jarige Willy Kusse

Willy Kusse uit Maldegem mocht zijn negentigste verjaardag vieren bij Aero Club Brugge in het bijzijn van zijn familie, vrienden en kennissen. Een grote eer voor Willy, Al sinds 1974 is Willy Kusse lid van ACB. Willy was een van de eerste leden in de club. Naast piloot was Willy Kusse ook meer dan 14 jaar barman. Daar werd hij aangezien als een geliefd en betrouwbaar persoon. Na jaren niet meer in het luchtruim te vertoeven, bracht Willy desondanks nog iedere zaterdag om 14 uur stipt een bezoekje aan de vliegclub.

ACB organiseert vliegstages @ Abbeville

Vliegstages worden georganiseerd om leerlingspiloten en gebrevetteerden de mogelijkheid te schenken om van zonsopgang tot zonsondergang 7/7 rond de streek van de Somme te genieten en het leerproces te bevorderen.En als topdag 

Mission 1944 Find The Zhermans  met navigatie doelen uitgetekend op je vliegkaart. Een geslaagd ulm-kamp sluit je af in schoonheid;

Fruits De Mer pour tout le monde

Royal Aero Club Brugge

Op 3 maart wordt Aero Club Brugge koninklijk en heet de club voortaan Royal Aero Club Brugge.

bottom of page